Oferta

Oferta

Projektowanie i nadzór autorski nad realizacją budynków mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, biurowych, usługowych, produkcyjnych, handlowych, gastronomicznych, służby zdrowia…oraz innych obiektów.

Mam szczególnie duże doświadczenie w projektowaniu modernizacji oraz adaptacji do nowych potrzeb wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków.

Od lat zajmuję się również opracowywaniem od strony architektoniczno-krajobrazowej wielkopowierzchniowych terenów oczyszczalni w całej Polsce, we współpracy z doświadczoną firmą technologiczną.

Cechuję się indywidualnym podejściem do każdego Inwestora i zadania projektowego.

Wykonuję opracowania przedprojektowe – dokumentacje geotechniczne, inwentaryzacje budowlane, geodezyjne projekty podziału lub połączenia działek, wnioski do władz gminy o ustalenie warunków zabudowy itp. prace przygotowujące inwestycję.

Zakres projektu dostosowuję do potrzeb Klienta: we współpracy z projektantami branżowymi opracowuję projekty koncepcyjne, architektoniczno-budowlane pełnobranżowe, konstrukcyjne i wykonawcze.

W ramach mojej działalności są również Projekty Zagospodarowania Terenu i małej architektury, np placów zabaw dla dzieci, parków.

Wykonywanie dokumentacji kosztorysowej – kosztorysów inwestorskich i przedmiarów. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień.
Obsługa inwestycyjna wg terminów urzędowych.

Gwarantuję pełne zaangażowanie w proces inwestycyjny i pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę przez Inwestora, zarówno w granicach miasta Poznania jak i poza nimi.

Prowadzę nadzór autorski i współpracę w realizacji projektu na budowie aż do szczęśliwego zakończenia inwestycji, jakim jest uzyskanie odbioru końcowego oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wykonuję także pomiary, inwentaryzacje i opracowania dla celów administracyjnych, wydzielenia własności lokali, określenia przydatności dla ewentualnego Kupującego bądź Inwestora i.t.p.

Pojawiło się ponadto zapotrzebowanie na pomoc polegającą na wykonaniu opracowań zmierzających do legalizacji samowoli budowlanych – takie opracowania również wykonuję.

Dodatkowo proponuję wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu a także pomoc w dostosowaniu budynku do zmieniających się przepisów, np z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.